C100 бутлуур нь хөнгөн тоног төхөөрөмж байгаа эсэх