бутлуурын үйлдвэр суурилуулахад тавигдах шаардлага