Ховор газрын механизмын элс үйлдвэрлэлийн шугамыг хөрөнгө оруулалтын хэрэгцээ