Нөлөөллийн бутлууртай холбоотой мэдлэгийн Европын хувилбар