grp хоолойг дахин боловсруулах зориулалттай бутлуурын машин