Конус хагарах ба нийлмэл конус хагарах хоёрын ялгаа