Жилд 150 000 тонн механизм элс үйлдвэрлэх төслийн техник эдийн засгийн үндэслэл