Хайрга дэр бүхий замын дээд давхарт ямар квот байдаг вэ