Механик элс боловсруулах үйлдвэрийн санхүүгийн боловсруулалт