Кварцын элс нь үйлдвэрлэлийн лицензийн менежментэд хамаарах эсэх