Нил ягаан өнгийн элсэн чулуун уурхайн тоног төхөөрөмжийн бүрэн