Гэртээ болон гадаадад бутлуурын одоогийн байдал хөгжлийн чиг хандлага