1210 удаагийн эсрэг довтолгооны хамгийн их тэжээл нь юу вэ