гидравлик нөлөөллийг бутлах зенит бутлуурын бүтээгдэхүүн