Эсрэг төрлийн элс хийх машиныг ашиглахад хялбар байдаг