Дулааны цахилгаан станцуудад эрдэс нунтаг хэрэгтэй