тэгшлэх бүтцийн тоног төхөөрөмжийг боловсруулсан тээрэм