будаа тээрэмдэх тоног төхөөрөмжийн эвдрэлийн өртөг