Шанхайн зам ба гүүр үйлдвэрлэлийн бутлуурын боолт үйлдвэрлэгчид