Нөлөөллийн бутлуурын гаралтын Европын хувилбар 450