Зах зээл дээр ашигласан 70 тонн чулуу бутлуурыг үнийг оруулаад ашигласан