69 цохисон нь том эсрэг довтолгоогоор тоноглогдсон байх ёстой