Бутлуурын агаарын боловсруулах хэмжээг хэрхэн тодорхойлох