Дугуй хэлбэрийн хөдөлгөөнт бутлах станц 3 гаралт 10