Нүүрсний блок механизм элс үйлдвэрлэх шугам хөрөнгө оруулалтын хэрэгцээ