Кварцын элс шүүлтүүрийн материал санал болгож байна