700T дугуй хэлбэрийн хөдөлгөөнт цаг тутамд эвдэрдэг