Нунтаглах бутлах тоног төхөөрөмж нь эрчим хүчний хөгжилд хэрхэн нөлөөлдөг вэ