тоног төхөөрөмж бутлуур зэс эсвэл кобальт салхи болон үнэ дээр олох