Элсэн чулуун талбайн экологийн нөхөн сэргээлтийн арга хэмжээ