Үйлдвэрлэлийн металл бутлуур ба салгах тусгаарлагч