Родохрозитын гар утасны бутлах үйлдвэрийн илүү олон үйлдвэрлэлийн шугамууд