Бутлуурын ашиглалтын хугацаа ерөнхийдөө хэдэн жил байна