Нүүрсний тээрмийн үндсэн мотор ажиллуулах нөхцөл ямар байх ёстой вэ