Өмнөд замын машин хөдөлгөөнт бутлах тоног төхөөрөмж хязгаарлагдмал