томъёогоор бөмбөлөгт тээрмийн эгзэгтэй хурдыг тооцдог