Хэрэв чулуун хашааны могой нь нунтаг гаргадаггүй бол би юу хийх хэрэгтэй вэ