Бэлэн болсон 400 торонд бутлах тоног төхөөрөмж юу вэ