Бутлуурын үйлдвэрлэлийн хөгжлийн боломжийн талаар ярилц