бетон дээр элсний оронд бутлуурын тоос ашиглаж болох уу