Хуурай холимог зуурмагийн төхөөрөмж илүү их мөнгө зарцуулдаг