Усны бетонон тоног төхөөрөмжийг хэт өндөр даралттай усны тийрэлтэт гэж юу вэ