Төмөр замын систем дэх кварцын элсний гол хэрэглээ