Гадаадаас оруулж ирсэн электрон эвдрэл бүхий тоног төхөөрөмж