Бутлуурын үйлдвэрлэл эдийн засгийн хямралд хариу үйлдэл үзүүлдэг