дан сэлгэх ба давхар сэлгэх эрүү бутлуурын харьцуулалт