Алтны хүдрийн шилжүүлгийн үнийн стандарт ямар байх ёстой вэ