Шанхай хотын 1200 900 бутлуурын үндсэн даацын загвар