Вилли тээрэм нь 1кг хатаасан цууг нунтаглахад хэр их цаг хугацаа зарцуулдаг вэ