Алх бутлуурыг судлах зорилго ач холбогдлыг эрэлхийлэх